อัตราค่าบริการจัดส่ง แต่ละประเภท

(จดหมายธรรมดา-ลงทะเบียนตอบรับ-EMS (เบื้องต้น))

ประเภทการจัดส่ง ค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น)
จดหมายธรรมดา (ไม่ลงทะเบียนตอบรับ) ฉบับละ 35 บาท
จดหมาย (ลงทะเบียนตอบรับธรรมดา) ฉบับละ 50 บาท
จดหมาย (ลงทะเบียนตอบรับ EMS เร็ว) ฉบับละ 70 บาท