เผยแพร่ข้อกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา

(คดีเกิดขึ้นบ่อย)

🙏ประชาชนทั่วไป🙏

สามารถ "เข้าชม การเผยแพร่ - ข้อกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา " เตือนภัยสังคทที่ เป็นข่าว ณ ปัจจุบันได้ที่ลิงค์ด้านล่างฟรี  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057185531715 

(  ที่ "ช่องแสดงความคิดเห็น" ด้านล่าง)